video de TVE sobre la espina bifida emitido el dia nacional de la espina bifida